Gebruik vlasstrooisel

-Maak de box leeg

-verspreid 3 tot 5 balen vlasstrooisel in de box van 9 m (een schoon dier 3 en een vies dier 4 a 5 balen)

-verwijder gedurende de eerste twee weken dagelijks de mestballen en hark met gewone hark de bodem van buiten naar binnen vlak de stal niet omspitten: er dient een stalbed te ontstaan.

-de tweede week en verder wekelijks gemiddeld 1 baal vlas toevoegen en dagelijks natte plekken en mestballen blijven verwijderen

-de bovenlaag regelmatig van buiten naar binnen vlak harken

-na ongeveer 10 tot 12 weken de box leeg maken en opnieuw starten. In praktijk zijn er vele gebruikers die de box nooit meer helemaal leeg maken.

 

Arbeidsbesparing

 

- Slechts 4 keer per jaar helemaal uitmesten (of niet meer, alleen bijhouden is voldoende)

- Geen mesthoop meer maar een composthoop met een omvang van maximaal 1/5 van uw oude mesthoop (t.o.v. stromest)

- Tijdbesparing op boxonderhoud t.o.v. stro tot 1 uur per box per week

- Vlasstrooisels kunnen prima buiten worden opgeslagen. Wel verdient de aanbeveling de pallets af te dekken met een zeil tegen direct zonlicht (condens in de balen) en langdurige regen.

Afbeelding / Picture

 

 Created with EasyPage