terug naar het hoodmenu

Mosproblemen in uw gazon.Mos in het gazon is één van de grootste problemen.

Mos ontstaat door een viertal oorzaken:

*een te natte grond

*te weinig licht

*te lage zuurgraad

*te weinig voeding

Te natte grond heeft met de ondergrond te maken, om dit op te lossen zijn meestal ingrijpende maatregelen nodig, drainage etc. Te weinig licht komt meestal door bomen of hagen.

Veel mensen denken dat de zuurgraad van de grond niet in orde is en bemesten dan ook bij met kalk. Afhankelijk van de grondsoort is er meer of minder kalk nodig. Hebt U een tuin met jonge zeeklei, dan hoeft U minder kalk te bemesten dan wanneer U woont op veengrond of wanneer U, uw tuin heeft laten egaliseren met zwarte grond. Voor de vuist weg kunnen we zeggen , hebt een tuin met jonge zeeklei dan bemesten met 1.5 kg/ 10 m² DCM groenkalk. In andere gevallen dient U meer bij te bemesten. Het beste gebeurt dit in het najaar of in het vroege voorjaar.

Maar door de vele grondmonsters die wij onderzoeken, is een te lage voedingstoestand van de grond oorzaak nummer 1.Mos houdt van arme omstandigheden, kijkt U maar eens op daken of op tegelpaden. Een van de redenen is ook dat we bijna allemaal het gras afvangen, en afvoeren. Het gras wil groeien, en heeft hiervoor voedingsstoffen nodig. Die geleverd moeten worden, middels organische bemesting of kunstmest , als dit niet gebeurt dan zal de bovenlaag verarmen, en is de kans op mosvorming groter

Heeft u veel last van mos, dan wordt geadviseerd te verticuteren.

Na het verticuteren, zult u moeten bemesten, voor een vlot herstel en dichte grasmat. Dit kunt op 2 manieren doen:

*met organische mest  (langzaam vrijkomen van voedingstoffen, 3 maanden, gelijkmatige groei, geen uitspooeling)

*met kunstmest (snel vrijkomen van voedingstoffen, explosieve groei, kort durend werkend, 5 weken)

Afbeelding / Picture

Organisch bemesten met DCM.

*Strooit u vanaf half maart 1,.5 kg/10m² DCM Gazon Pur, ook na het vericuteren. Dit is een organische meststof, en heeft ook direct nog moswerking, samen met 0,5 kg/10 m² DCM Vivisol (zorgt dat de beworteling beter verloopt, en zorgt voor een veel beter verteringsproces van bijvoorbeeld afgemaaid gras.)

*Strooi ongeveer 4 week na het verticuteren 0.5 kg/10m² Dcm Gazon Start voor een vlot herstel.

*Strooi  na ongeveer 3 maand,tot oktober,1 kg 10/ M² Dcm Gazonmeststof.

Wilt U mosvorming zoveel mogelijk voorkomen in het volgende jaar., strooi dan in september nog 1 kg/10m² DCM Gazon-Pur, zodat uw gazon ook in de winter voeding heeft, en een dichte grasmat houdt.

Bemesten met kunstmest. 

Een ander methode die ook gebruikt wordt, is het gebruik van Bayer Mosmiddel. Dit lost U op in een gieter en verdeeld dit over uw gazon. U kunt het ook verstrooien. Bijna direct zal het mos bruin verkleuren. Na ongeveer 1 week kunt U het mos verwijderen. Direct na de behandeling is het aan te bevelen een bemesting uit te voeren met hetzij een kunstmest of een organische mest.

Uit bovenstaande mag blijken dat een goede voeding uitermate belangrijk is. Een organische bemesting heeft als voordeel, dat het een gelijk matige groei geeft, en een constante voeding afgeeft gedurende 100 dagen. Een kunstmest heeft als voordeel dat het zeer snel werkt, maar een explosieve groei kent, dus veel maaien, en kort werkt. Een kunstmest dient u dus ook 1 keer in de 5 weken te geven.

Ook belangrijk is dat U niet alleen in het voorjaar uw gazon bemest maar ook in de zomer , en wat ook zeer belangrijk ,is in het najaar. De meeste gazons hebben te weinig voeding in de winter, zodat de bodemlaag verarmt, en dus weer kans op mos geeft, in het volgende voorjaar.

Wanneer U niet precies weet hoe de voedingstoestand van Uw grond is, neemdan een grondmonster, en U krijgt een op maat gesneden advies voor 6.35 euro

Afbeelding / Picture      Afbeelding / Picture

Voorbeeld bemestingsadvies organische meststof per 10 m2

Wanneer

product

Kg

opmerking

Najaar/winter

Kalk

1.5 kg

afhankelijk van zuurtegraad van uw grond

Begin voorjaar

Dcm Gazon Pur

Met extra fosfaat

1.5 Kg/10m2

5 kg /100 m

Strooien na het eventuele verticuteren

Na 3 mnd enz

Dcm gazon meststof

0.8-1 kg

Belangrijk doorstrooien tot oktoberVoorbeeld Bemestingsadvies per 100 m2, net kunstmest 

Wanneer

product

Kg

opmerking

Najaar/winter

Kalk

1.5 kg

Begin voorjaar

Mosmiddel

2.5 Kg

Na zwart worden, verticuteren

Begin voorjaar

Fokkens super groen

Patentkali

Tripersuperfosfaat

5 Kg

5 Kg

5 Kg

Direct na verticuteren

Na 5 week enz

Fokkens allround*

2.5kg

Belangrijk doorstrooien tot oktober, eventueel vervangen door 12-10-18* Het verschil tussen Fokkens allround en 12-10-18 is dat het wat minder snel groeit. Het voordeel van 12-10-18 is,dat het gras wat groener is door een hoger aandeel stikstof. Belangrijk daarbij is dat u de laatste bemestingsbeurt in september vervangt door Fokkens allround

Conclusie:

U kunt alleen een mooi strak groen gazon krijgen, wanneer uw gras over voldoende voeding beschikt, het hele groeiseizoen door.Created with EasyPage